Praca Praca

 

Pol-Inowex zajmuje się demontażem, pakowaniem, relokacją i montażem urządzeń i obiektów przemysłowych w Polsce i Europie. Od powstania spółki w 1991 roku, mamy w swoim dorobku demontaż i ponowny montaż (w innym miejscu) wielu tysięcy ton maszyn i urządzeń przemysłowych, a także pełnych linii produkcyjnych. Działamy na rynku międzynarodowym w wielu dziedzinach przemysłu.

W związku z nowymi projektami poszukujemy osób na stanowisko:

MONTER – MECHANIK

Jeśli:

 • masz motywację do pracy i jesteś chętny do zdobywania nowych doświadczeń,
 • nie boisz się pracy fizycznej i na wysokości (kominy, silosy, konstrukcje stalowe),
 • masz „smykałkę do prac mechanicznych”,
 • jesteś mobilny i dyspozycyjny (praca na projektach w całej Europie),
 • umiesz pracować w zespole i jesteś pozytywną osobą

czekamy właśnie na Ciebie!

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie (różne dziedziny przemysłu, montaż i demontaż),
 • posiadanie uprawnień (m. in. wózki, suwnice, elektryczne, spawalnicze, itp.).
 • komunikatywna znajomość języka obcego

Proponujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę głównie na projektach i zagranicznych,
 • wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami oddelegowania,
 • dojazdy na projekty oraz zakwaterowanie,
 • możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji (szkolenia) i awansu w strukturach firmy,
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego.

Jeśli chciałbyś z nami pracować, wyślij swoje CV na adres mailowy:  rekrutacja@polinowex.pl


Uprzejmie prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pol-Inowex Sp. z o.o. S.K.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W REKRUTACJI

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pol-Inowex Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Handlowej 8, adres e-mail: rekrutacja@polinowex.pl.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 4. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 5. Nie będziemy udostępniali Twoich danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 7. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail rekrutacja@polinowex.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
 9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Pol-Inowex Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Handlowej 8 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

 
I accept the privacy policy and I consent to the processing of personal data by Polinowex in order to get the respond to sent request.
Read the privacy policy.

Get in touch
with us today:

ul. Handlowa 8
20-387 Lublin, Poland

Email: info@polinowex.com
Phone: +48 81 751 8056

Follow us on: